Povežite svoje geografski udaljene poslovne jedinice i ostvarite nesmetanu komunikaciju

Povežite svoje geografski udaljene poslovne jedinice i ostvarite nesmetanu komunikaciju

Sigurna komunikacija svih vaših kancelarija

IP/MPLS VPN omogućava povezivanje više geografskih udaljenih lokacija preduzeća simetričnim i asimetričnim pristupom u VPN mrežu u cilju ekonomski isplative razmjene podataka.

Sigurna komunikacija svih vaših kancelarija

IP/MPLS VPN omogućava povezivanje više geografskih udaljenih lokacija preduzeća simetričnim i asimetričnim pristupom u VPN mrežu u cilju ekonomski isplative razmjene podataka.

Najbolje usluge za vaše poslovanje

IaaS usluge

IaaS je osnovni Cloud servis, koji zapravo predstavlja brz i lak način da bez početnih investicija i uz niske troškove povećavate kapacitet Vaših IT resursa ili da ih u potpunosti iznajmite.

IaaS usluge

IaaS je osnovni Cloud servis, koji zapravo predstavlja brz i lak način da bez početnih investicija i uz niske troškove povećavate kapacitet Vaših IT resursa ili da ih u potpunosti iznajmite.

PaaS usluge

Opredijelite se za Paas, napredni servis Cloud usluge, koji Vam omogućava da iznajmite jednu od IT platformi - Web Server ili Razvojni server.

PaaS usluge

Opredijelite se za Paas, napredni servis Cloud usluge, koji Vam omogućava da iznajmite jednu od IT platformi - Web Server ili Razvojni server.