Pristupite Microsoft aplikacijama bilo gdje

Usluga Microsoft Office 365 je namenjena poslovnim korisnicima i omogućava korišćenje paketa Microsoft usluga zasnovanih na Cloud tehnologiji.

Pristupite Microsoft aplikacijama bilo gdje

Usluga Microsoft Office 365 je namenjena poslovnim korisnicima i omogućava korišćenje paketa Microsoft usluga zasnovanih na Cloud tehnologiji.

Šta dobijate u Misrosoft servisu?

Exchange Online

Poslovni e-mail sistem, baziran na Microsoft Exchange Server 2016 platformi.

Skype for Business

Online conferencing sistem baziran na Skype for Business platformi.

One Drive for Business

Sistem za arhiviranje podataka. Svaki korisnik Office 365 paketa dobija 1TB zaštićenog prostora za skladištenje.

SharePoint Online

Platforma za pristup i dijeljenje zajedničkih dokumenata na nivou kompanije, SharePoint Team sites.

Office Online

Mogućnost korišćenja online berzije poznatih Office aplikacija Word, Excel, PowerPoint, OneNote i Outlook.

Sway

Omogućava lagano kreiranje interaktivnih web prezentacija, izvještaja, newsletter-a kao i online treninga.

Yammer

Društvena mreža poput Facebook-a. Omogućava svim zaposlenim da na jednostavan način budu povezani.

Office 2016

Office Professional za desktope, laptope i mobilne uređaje (samo u Office 365 Business Premium paketu).


Izaberite pakete