Preusmjeravanje poziva

Želite li da u svakom trenutku budete dostupni, da primate pozive koji Vam stižu dok razgovarate ili niste tu? Pomoću ove usluge preusmjerite sve svoje dolazne pozive na fiksni ili mobilni telefon na kojem ćete biti dostupni u svakom trenutku.

Detaljnije

Poziv na čekanju

Omogućava pretplatniku da za vrijeme razgovora u vidu zvučnog signala dobije obavještenje o novom dolaznom pozivu. U tom slučaju možete zanemariti ili odbiti novi poziv, prekinuti postojeću vezu i prihvatiti novi poziv ili postojeću vezu staviti na čekanje i prihvatiti novi poziv.

Detaljnije

Konferencijska veza

Kombinacija usluga vam omogućava da tokom razgovora stavite poziv na čekanje i uspostavite novu vezu, naizmjenično razgovarate s oba sagovornika ili uspostavite konferencijsku vezu između sva tri učesnika.

Detaljnije

Ponavljanje posljednjeg biranog broja

Ova usluga Vam omogućava ponavljanje posljednjeg biranog broja onoliko puta koliko Vi to želite.

Detaljnije

Skraćeno biranje

Ovom uslugom možete da olakšate biranje dugačkih brojeva koje često zovete, tako da ih zamijenite jednocifrenim ili dvocifrenim brojevima.

Detaljnije

Kompletiranje poziva u slučaju zauzeća ili nejavljanja

Morate da obavite razgovor a broj koji pozivate je neprekidno zauzet ili se niko ne javlja. Izbjegnite trošenje vašeg vremena na bezuspješno telefoniranje.
Ova usluga vam omogućava da u slučaju da nekog zovete a broj je zauzet ili se niko ne javlja, vaš telefon kratko zazvoni čim pretplatnik sa kojim ste htjeli uspostaviti vezu oslobodi liniju.

Detaljnije

Prikaz broja koji zove

Ova usluga Vam omogućava da vidite broj koji vas poziva, ukoliko je centrala kojoj pripada taj broj u mogućnosti da pošalje takvu informaciju i prikaz broja nije zabranjen.

Detaljnije

Zabrana slanja vlastitog broja

Ova usluga onemogućiće prikaz Vašeg pretplatničkog broja na displeju telefona pretplatnika kome ste uputili poziv.

Detaljnije

Pozivanje pretplatnika u određeno vrijeme

Ova usluga Vam omogućava da programirate vrijeme kada želite da Vaš telefon zazvoni (automatsko buđenje).

Detaljnije

Veza bez biranja

Usluga vam omogućava da uspostavite vezu sa unaprijed određenim telefonskim brojem ukoliko u vremenu od 10 sekundi nakon dizanja slušalice niste birali broj. Usluga je namjenjena porodicama sa malom djecom, starijim i bolesnim osobama koji u slučaju potrebe samo podizanjem slušalice ostvaruju poziv.

Detaljnije

Zabrana odlaznih poziva ka uslugama sa dodatnom vrijednošću

Ova usluga odnosi se samo na zabranu svih odlaznih poziva iz fiksne mreže Telekoma Srpske ka kodovima 090, 092, 094, 095 koji se koriste za usluge sa dodatnom vrijednošću, a na zahtjev korisnika.

Detaljnije

Transfer poziva

Usluga transfer poziva omogućava da se po uspostavljenoj vezi sagovornik prebaci na drugi željeni broj.

Detaljnije

Ne smetaj

Ukoliko ne želite da primate pozive, odnosno ne želite da Vas neko uznemirava, ova usluga Vam omogućava da pretplatnici koji Vas pozivaju dobiju signal zauzeća.

Detaljnije

Paketi dodatnih usluga

Paket 1, Paket 2 i Paket 3

Detaljnije